We verstaan mekaar

ECQare: minder papierwerk, meer zorg

We dromen er al even van en zijn ook hard in de weer om het systeem eCQare klaar te stomen voor gebruik. Hand in hand met het elektronisch cliëntendossier, zal dit nieuwe systeem eveneens resulteren in meer centralisatie en standaardisatie. Dat kan op zijn beurt de onderlinge communicatie alleen maar ten goede komen.

Toen in de jaren 80 de eerste computer opdook in Sint-Lodewijk had niemand kunnen voorspellen welk netwerk aan programma’s zich zou ontplooien binnen onze muren. Alle data die nodig zijn om een optimale werking te garanderen worden netjes bijgehouden maar de programma’s zijn, in tegenstelling tot de gebruikers, niet altijd even sociaal ten opzichte van elkaar. Tijd om nieuwe horizonten te verkennen en moedige stappen te nemen.

2018 werd het startjaar, het verkennende jaar. Verwachtingen werden neergepend, de eerste lijnen geprogrammeerd.

Met Licquid heeft Sint-Lodewijk een betrouwbare partner gevonden die, na heel wat expertise te hebben opgebouwd in de bijzondere jeugdzorg, graag de ruimere zorgsector mogelijkheden biedt. 2018 werd het startjaar, het verkennende jaar. Verwachtingen werden neergepend, de eerste lijnen geprogrammeerd. Samen met een aantal collega-voorzieningen uit de TABOR-groep werd er druk gediscussieerd en bijgestuurd om van het nieuwe programma eCQare, een passend geheel te maken dat als elektronisch cliëntendossier voldoende mogelijkheden biedt om zoveel mogelijk processen te digitaliseren en op die manier meer tijd vrij te maken voor de zorgtaken. Een grote puzzel die tegen september 2019 zijn eerste vruchten zal afwerpen.

Op Sint-Lodewijk startten ondertussen ook de voorbereidende werken. Werkgroepjes werden opgericht om specifieke processen in kaart te brengen en om te zetten naar duidelijke instructiepagina’s op eCQare. Het geheel zal ook voldoen aan de strenge GDPR-regelgeving waardoor de privacy van onze cliënten nog meer gegarandeerd kan worden.

Hoe de start er zal uit zien lees je ongetwijfeld in ons volgende jaarverslag.

Bekijk de functionaliteiten in het eCQare programma