We verstaan mekaar

Expertise delen

Het begeleiden van een aantal specifieke doelgroepen zorgt ervoor dat Sint-Lodewijk heel wat expertise kon uitbouwen op gebied van jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Omdat we de reikwijdte van deze kennis graag vergroten, organiseerde Sint-Lodewijk een aantal workshops voor interne medewerkers, ouders en externe professionelen.

De organisatie van deze workshops gebeurde door de Inclusieve Diensten van het MFC (mobiel team en DIATH) en de Ondersteuningsteams van de scholen (ENTer 4 BuBaO en ENTer4 BuSO). Elke workshop werd inhoudelijk ingevuld door een medewerker van het Inclusieve Team  en een medewerker van de school, wat de gemeenschappelijke expertise nog wat aanscherpte.

De inhoud van de verschillende workshops was zeer divers. Zo zagen we volgende onderwerpen de revue passeren: voorleessoftware, motorische ontwikkeling, plannen en organiseren, leren leren, schrijfmotoriek en DCD.

We merkten dat veel interne medewerkers (en dan vooral medewerkers van de ondersteuningsnetwerken) aan deze workshops deelnamen.  Deelname van ouders en externe professionelen was eerder beperkt.

Alle workshops werden door de deelnemers geëvalueerd en overwegend als positief ervaren. We nemen echter wel een aantal aandachtspunten mee waaronder het opsplitsen van workshops voor context en workshops voor professionelen waarbij er zowel inhoudelijk als op tijdstip kan gevarieerd worden. Daarnaast is een goede balans belangrijk tussen informatie vergaren en het in praktijk omzetten van alle tips and tricks.

Ondanks de grote tijdsinvestering die de workshops van de organisatoren vragen, zijn we er op Sint-Lodewijk van overtuigd dat het een succesverhaal was en zeker voor herhaling vatbaar is in de toekomst.