We verstaan mekaar

Groovy logopedie voor kinderen en jongeren met cerebrale parese (CP)

In samenwerking met het UZ Gent en de Universiteit Gent gingen Katrien Cornelis (logopediste MFC Sint-Lodewijk en CP-referentiecentrum UZ Gent), Leonie Vercruysse (logopediste Sint-Lodewijk en gastprofessor HoGent) en Christine De Jonge (logopediste Sint-Lodewijk) aan de slag met 10 kinderen en jongeren van het MFC die aan cerebrale parese (CP) lijden. CP is de medische term voor hersenbeschadiging tijdens de zwangerschap of bevalling of vlak erna. Het is een neurologische aandoening die de samenwerking tussen spieren en het centraal zenuwstelsel bemoeilijkt.
Door middel van apps geeft het toestel visuele feedback op een iPad.

In een pilootstudie gingen onze medewerkers bij 10 kinderen en jongeren het effect na van adem-stemcoördinatie, maximale fonatietijd en lipkracht, na intensieve training met de GroovTube. De GroovTube is een instrument voor respiratoire spiertraining, voor het trainen van in- en expiratoire kracht, duur, coördinatie en mondmotoriek. Door middel van apps geeft het toestel visuele feedback op een iPad. De apps waarmee tijdens de pilootstudie in Sint-Lodewijk getraind werd op het verlengen, beheersen, de duurtijd, kracht en coördinatie van de ademhaling zijn Billiard Breath, Fairhammer en Groovy Dragon.

Het toestel werd al gebruikt om op een leuke manier de ademhaling bij personen met neuromusculaire aandoeningen en chronisch longlijden te trainen en te onderhouden, zowel tijdens de therapie als thuis. De logopedisten van het MFC wilden met de pilootstudie nagaan of de GroovTube ook zinvol ingezet kon worden voor personen met CP. Zij hebben vaak ademhalingsproblemen door een gebrek aan controle, dosering en coördinatie, alsook problemen met stemgeving, slikken, mondmotorische vaardigheden en communicatie.

Met de drie gebruikte apps werd een duidelijke vooruitgang geboekt

De hypothese was dat training met de GroovTube een verbetering op vlak van verschillende logopedische aspecten, zoals hierboven beschreven, voor de kinderen en jongeren met CP heeft. Gedurende 10 weken kregen de 10 kinderen en jongeren van het MFC twee keer per week training met de GroovTube. Hun waarden op vlak van adem-stemcoördinatie, maximale fonatietijd en lipkracht werden voorafgaand aan de proefperiode gemeten. Na intensieve training met het toestel werden diezelfde waarden nogmaals gemeten. Met de drie gebruikte apps werd een duidelijke vooruitgang geboekt. Hieronder zie je de startwaarde (blauw) en de waarde na de training (rood) bij de proefpersonen voor de drie apps.

De resultaten tonen een kleine vooruitgang bij alle kinderen en jongeren wat betreft de PEF-waarde (d.i. de maximale luchtstroomsnelheid bij het uitademen), wisselende resultaten op vlak van de VC (d.i. de vitale capaciteit), een wisselende evaluatie op vlak van MFT (d.i. de maximale fonatietijd) en een duidelijke evolutie op vlak van lipkracht. Hiermee kunnen we besluiten dat de GroovTube een werkbaar en goed instrument is om op een meetbare, speelse manier bij kinderen en jongeren met CP aan verschillende logopedische doelstellingen te werken. De Groovtube zal voortaan dan ook als mooi alternatief voor het werken aan de verschillende doelstellingen binnen de logopedie in het MFC worden ingezet.