We verstaan mekaar

Schrijf-ze-VRIJdag

Schrijf-ze-VRIJdag is een actie die uitgaat van Amnesty International en stond in 2018 in het teken van mensenrechtenverdedigers. 4 Kantoor gaf het goede voorbeeld en organiseerde Schrijf-ze-VRIJdag op Sint-Lodewijk.

Samen met meneer Matthys, leerkracht Engels en Communicatieve Vaardigheden, stonden Maarten en zijn klasgenoten van 4 Kantoor mee in voor de organisatie van schrijf-ze-VRIJdag op Sint-Lodewijk. Mevrouw Schuerwegen, leerkracht Nederlands, en meneer Matthys trokken eerder dat schooljaar naar een bijscholing van Amnesty International. Het enthousiasme om een actie op poten te zetten was niet ver te zoeken.

Posters voor mensenrechtenverdedigers

De leerlingen van 4 Kantoor maakten posters om de schrijfactie te promoten. “We hebben de posters van Amnesty een beetje nagemaakt om reclame te kunnen maken op school voor schrijf-ze-VRIJdag”, zegt Maarten. Op die posters stond een foto van de leerlingen zelf, met de slagzin: “Ik kom op voor mensenrechtenverdedigers! Jij ook?” Amnesty lichtte een vijftal cases uit. De leerlingen hebben op hun beurt twee situaties uitgekozen die hen het meeste raakten. Ze schreven voor Atena Daemi en Vitalina Koval. Atena is een 30-jarige vrouw die strijdt tegen de doodstraf in Iran, die daar nog steeds legaal is. Hiervoor krijgt ze 7 jaar cel. Vitalina werd in Oekraïne aangevallen met zwavelzuur door een radicale groep omdat ze opkomt voor LGTBIQ-rechten, maar de daders werden hiervoor niet berecht.

De druk die er komt door internationale organisaties werpt gelukkig zijn vruchten af.

“Het engagement was groot in de klas”, oppert meneer Matthys. “We hebben goede discussies gehad rond mensenrechten, over wat kan en wat niet. Uit die gesprekken kwam naar boven dat we hier allemaal wel gevoelig zijn voor onrechtmatigheden. Op de ene situatie durf je reageren. Op de andere soms minder omdat er misschien een sociale druk is. Hoewel dat volgens mij het moeilijkste is, denk ik dat iedereen die op Sint-Lodewijk werkt, dat onrechtvaardigheidsgevoel in een bepaalde mate wel heeft. Als leerkracht proberen we onze leerlingen bij te brengen dat we een oogje in het zeil moeten houden voor elkaar.”

Schrijven werkt

Op vrijdag 26 oktober konden leerlingen en medewerkers tijdens de middagpauze de brieven ondertekenen. Via Amnesty had 4 Kantoor wat incentives gekregen. “De plaktattoos en de stickers hadden vooral bij de leerlingen succes”, lacht Maarten. “Normaal hebben we trouwens op dinsdag Communicatieve Vaardigheden en op vrijdag Engels, maar omdat schrijf-ze-VRIJdag op een vrijdag viel, hebben we voor één keer de vakken omgewisseld.” Ongeveer 200 handtekeningen werden voor beide cases verzameld. Knap gedaan! De klas kreeg hiervoor ook een certificaat.

De plaktattoos en de stickers hadden vooral bij de leerlingen succes.

Vaak zijn mensen kritisch over de effectieve reikwijdte van zo’n schrijfactie. Meneer Matthys verduidelijkt: “Veel mensen geloven daar niet in dat als je brieven schrijft naar autoriteiten dat ze daar iets mee doen. Ze denken misschien dat de ze in de vuilnisbak belanden, want een brief is maar een brief. Maar het is wel zo dat Amnesty al een aantal jaar bij sommige van die gevallen resultaten boekt. Bij Vitalina bijvoorbeeld zijn de autoriteiten sinds kort wel actief op zoek zijn naar de daders van de zwavelaanval.” De druk die er komt door internationale organisaties werpt gelukkig zijn vruchten af. “
Tot slot heeft Maarten nog één duidelijke boodschap voor alle mensenrechtenverdedigers: “Blijf ervoor gaan”, want de moed die deze mensen opbrengen om elke dag hun werk te kunnen uitvoeren is op zijn minst gezegd bewonderenswaardig.