Klaar voor vernieuwing

Beter medicatiebeleid dankzij COOP-apotheken

Het kan altijd nog een tikkeltje beter. Met die gedachte in het achterhoofd ging de volwassenwerking op zoek naar manieren om het medicatieproces te stroomlijnen en naar een hoger niveau te tillen. In samenspraak met de coördinerend arts werd een verbeterplan rond medicatiemanagement en een kwalitatief medicatiebeleid uitgewerkt, waarbij tevens een eisenprogramma ten aanzien van de apotheek werd geformuleerd. Daaruit resulteerde dat de COOP-apotheken als een zeer degelijke partner naar voor komen.

COOP is een onafhankelijke consumentencoöperatie en werkt met een netwerk van ongeveer 45 apotheken. COOP heeft zich de voorbije jaren gespecialiseerd in dienstverlening aan residentiële zorgcentra, zowel in de ouderen- als gehandicaptenzorg, en werkt reeds samen met 65 zorgcentra en 7000 bewoners.

De meerwaarde van de samenwerking met COOP is het uitgebreide dienstverleningspakket en de profilering als zorgpartner in een kwalitatief medicatiebeleid van de voorzieningen. COOP staat mee in voor de farmaceutische zorg, faciliteert het medisch-farmaceutisch overleg, levert een medicatieverdeling op maat van de noden van de voorziening, zorgt voor ondersteuning en opleiding van de zorgmedewerkers en voor de geautomatiseerde verpakking tot medicijnrollen, per bewoner, per innamemoment.

COOP staat mee garant voor de aflevering van de juiste medicatie aan de juiste bewoner op het juiste ogenblik op de juiste wijze en in de juiste hoeveelheid. Door de samenwerking met een professionele zorgpartner voor ons medicatiebeleid beogen we een kwaliteitsverbetering met vermindering van medicatiefouten, alsook een tijds- en kostenbesparing.

De medewerkers van de volwassenwerking werden vakkundig opgeleid, waarna de samenwerking met COOP in november formeel startte voor een periode van vijf jaar. Bij een gunstige evaluatie kan de samenwerking uitgebreid worden naar de minderjarigenwerking.