Klaar voor vernieuwing

Dr. Philips start als medisch coördinator

Na de zomervakantie mochten we in het MFC een nieuwe medisch coördinator verwelkomen. Dokter Nele Philips bekwaamde zich in jeugd en gezondheid, heeft ervaring als CLB-arts en werkte voordien ook als coördinerend arts in het VCLB (Vrije CLB koepel). Teamspirit, enthousiasme, bewuste keuze en een ‘warm’ hart voor onze doelgroep zijn haar grote troeven. In samenwerking met een team van revalidatieartsen, Dr. Van der Looven en Dr. Van der Linden, van het UZ Gent wordt handicapspecifieke ondersteuning en expertise gegarandeerd.