Licht, lucht en ruimte

Duurzaam woon-werkverkeer

Veel te veel nog zien we koning auto in het straatbeeld opduiken. Inzetten op duurzaam woon-werkverkeer wordt enorm aangemoedigd, zou het fileleed verminderen en is een stap vooruit in de strijd tegen CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen. We droegen hiertoe ons steentje bij door deel te nemen aan Car Free Day, mee te doen met de Testkaravaan én in samenwerking met Velektro medewerkers de kans te bieden om een elektrische fiets aan te schaffen met een mooie korting.


Car free day

Car Free Day is een jaarlijkse actiedag tijdens de Week van de Mobiliteit. Die dag besteden we extra aandacht aan duurzame woon-werkmobiliteit. Voor de zesde keer op rij nam Sint-Lodewijk op 19 september deel aan Car Free Day. Met maar liefst 155 deelnemers was dit alweer een schot in de roos.

Car Free Day vormt de gelegenheid bij uitstek om de wagen op stal te laten staan en het stalen ros van onder het stof te halen. Zo een autovrije dag sluit trouwens volledig aan bij het Pendelfondsdossier van Sint-Lodewijk én duurzame mobiliteit maakt deel uit van het strategisch beleidsplan 2015-2020.

Dit jaar maakten alle deelnemers aan de autoloze dag kans op een spiksplinternieuwe fiets. Naar goede gewoonte voorzagen we gezonde snacks, een voedzaam drankje en enkele nevenactiviteiten voor de deelnemers.

Testkaravaan

De Testkaravaan is een campagne voor duurzaam woon-werkverkeer van de Provincie Oost-Vlaanderen die gedurende de fietsvriendelijke maanden, tussen maart en november, in 2018 en 2019 duurzame mobiliteit promoot. Duurzame mobiliteit maakt deel uit van ons strategisch beleidsplan 2015-2020, dus dé kans bij uitstek voor Sint-Lodewijk om aan dit project deel te nemen.

De overstap naar een duurzaam vervoersmiddel is niet altijd evident. Via de Testkaravaan kunnen mobiliteitsgeëngageerde medewerkers duurzame vervoersmiddelen gratis uittesten. Alle bedrijven in de Provincie Oost-Vlaanderen, met aandacht voor een duurzaam mobiliteitsmanagement, kwamen hiervoor in aanmerking. Via dit initiatief wenst de Provincie Oost-Vlaanderen dan ook laagdrempelig in te zetten op de verduurzaming van het woon-werkverkeer. De Testkaravaan versterkt op die manier de bestaande dynamiek in Oost-Vlaamse bedrijven.

Sint-Lodewijk was een van de gelukkige organisaties die kon deelnemen aan het project ‘de Testkaravaan komt eraan’. Hierbij kregen personeelsleden de mogelijkheid om gedurende drie weken een duurzaam vervoersmiddel uit te testen voor de rit van en naar het werk. Het ging om een ‘karavaan’ van 42 elektrische fietsen (met dubbele fietstassen), 8 speed pedelecs (met dubbele fietstassen), 5 vouwfietsen (niet-elektrisch), 3 elektrische bakfietsen, 3 fietskarren én probeerpassen van Bluebike of Trapido.

De Testkaravaan hield halt in Sint-Lodewijk tussen 6 en 23 mei 2019. Het project werd enorm  positief onthaald. In totaal hebben 104 sportievelingen een alternatief vervoersmiddel uitgeprobeerd, die ze op de slotdag terug moesten inleveren.

Groepsaankoop (elektrische) fietsen

Tijdens de slotdag op 23 mei, werden medewerkers ingelicht over de mogelijkheid om via Velektro in te tekenen op een groepsaankoop van elektrische fietsen. Binnen onze sector zijn de mogelijkheden om voordelen aan het personeel aan te bieden beperkt omwille van fiscale redenen. Als vzw mogen we immers geen extralegale voordelen toekennen aan medewerkers. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief.

We vonden een partner in Velektro en sloten een overeenkomst waarbij alle medewerkers voor zichzelf of hun familieleden een elektrische fiets kunnen aanschaffen door middel van leasing op privébasis. Op die manier moedigen we het gebruik van de elektrische fiets dan ook verder aan.

Concreet genieten medewerkers van Sint-Lodewijk én hun familieleden van een korting van 20 %,zullen er jaarlijks onderhoudsmomenten op de campus zijn en wordt pechverhelping voorzien. Met maar liefst 41 medewerkers of familieleden ervan die een fiets kochten, kunnen we van een succes spreken. In het voorjaar van 2020 wordt de actie nogmaals herhaald.