Elk talent telt

Heil aan de helpende handen

Zowel op de scholen, bij de volwassenwerking als in het multifunctioneel centrum (MFC) steken vele vrijwilligers geregeld een handje toe. Onze vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waardeloos, maar net onbetaalbaar zijn. Dankzij hen kunnen bepaalde activiteiten waar vanuit de organisatie niet altijd voldoende budget of mankracht voor is, toch doorgaan.

Sommige vrijwilligers werken op regelmatige basis en begeleiden wekelijks een fietsgroep of spelen op een vast moment gezelschapsspelletjes met bewoners. Op anderen kunnen we dan weer rekenen bij eenmalige evenementen zoals een opendeurdag of eetfestijn.

In 2019 presteerden alle 37 vrijwilligers samen maar liefst 3.136 uren! Aangezien dit enkel gaat om prestaties die ‘op papier’ geregistreerd werden, mogen we ervan uitgaan dat er in werkelijkheid nog méér werk werd verzet door vrijwillige handen.

Iets minder dan de helft van de vrijwilligers (14) is actief in de volwassenwerking. Zij worden ingezet voor aangepast vervoer, diverse activiteiten, uitstappen of ateliers. In het MFC kunnen de begeleiders van leef-, fiets- of sportgroepen beroep doen op 7 gemotiveerde vrijwilligers. In het BuSO springen 4 vrijwilligers bij en in BuBaO zijn dat er 7. De anderen werken in de technische dienst, engageren zich in Nostalgie (een werkgroep die activiteiten organiseert voor ex-medewerkers), in de samenwerking met voorzieningen van de Zusters van Liefde in Azië of Afrika (via Tabor), of doen verschillende ondersteunende activiteiten.