Elk talent telt

Investeren in leren

In een wereld vol verandering, is het essentieel om op verschillende vlakken mee te zijn met je tijd. De jobinhoud van vandaag, is uiteraard niet die van morgen. Het is dan ook van groot belang om te blijven leren en zo ook te blijven investeren in het kunnen en kennen van alle medewerkers. Want zeg nu zelf, leren is eveneens hard werken.

Beschikken over geëngageerde en competente medewerkers is belangrijk om in alle tijden correcte zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan cliënten. Sint-Lodewijk zet hierop in door te investeren in ‘continu leren’. Zo werd in het MFC en de volwassenwerking samen een budget besteed van 22.156,05 euro aan vorming. Dit budget ging in totaal naar 1.257 vormingsmomenten, waarvan 1.025 collectieve en 232 individuele, met een totale cursustijd van 4.279 uur en 45 minuten.

Een belangrijk aandeel van de collectieve vormingsmomenten ging dit jaar naar het leren werken met het nieuwe elektronische cliëntendossier (link naar artikel over eCQare) en naar de vorming van nieuwe medewerkers.

Nieuwe medewerkers doorlopen een heus opleidingstraject binnen Sint-Lodewijk. Eerst en vooral is er een algemene introductiesessie die iedereen dient te volgen. Naargelang de functie waarin medewerkers starten, worden ze bovendien ondergedompeld in één of meerdere thematische vormingssessies zoals bijvoorbeeld handelingsplanning en ICF-kader, EHBO, medicatie, technisch-verpleegkundige handelingen, systeemdenken, brandinitiatie, heffen en tillen, HACCP…

Een hele boterham, maar broodnodig om de referentie te zijn en te blijven voor onze doelgroep: personen met een motorische beperking.