Iedereen denkt mee

Kerncijfers medewerkers

Functiegroepen

MFC
VW
AANLEUNEND
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
Administratie
9
17
1
Logistiek
14
26
3
5
Opvoedend
41
69
14
41
26
Paramedisch
20
44
3
6
Kader/Leiding
16
14
1
2
1
TOTAAL
100
170
21
55
1
26
TOTAAL
VOLT.
DEELT.
TOTAAL
9
18
27
17
31
48
55
136
191
23
50
73
18
16
34
122
251
373
33%
67%
100%
MFC VW AANLEUNEND TOTAAL
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
TOTAAL
Administratie
9
17
1
9
18
27
Logistiek
14
26
3
5
17
31
48
Opvoedend
41
69
14
41
26
55
136
191
Paramedisch
20
44
3
6
23
50
73
Kader/Leiding
16
14
1
2
1
18
16
34
TOTAAL
100
170
21
55
1
26
122
251
373
33%
67%
100%
BUBAO
BUSO
BUO
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
Directie
1
1
Administratie
1
2
1
Busbegeleiding
27
Leerkrachten
17
26
52
38
Logistiek
Paramedisch
8
10
9
3
ICT-Coördinator
1
Andere
TOTAAL
26
38
64
42
27
TOTAAL
VOLT.
DEELT.
TOTAAL
2
2
2
2
4
27
27
69
64
133
17
13
30
1
1
90
107
197
46%
54%
100%
BUBAO BUSO BUO TOTAAL
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
VOLT.
DEELT.
TOTAAL
Directie
1
1
2
2
Administratie
1
2
1
2
2
4
Busbegeleiding
27
27
27
Leerkrachten
17
26
52
38
69
64
133
Logistiek
Paramedisch
8
10
9
3
17
13
30
ICT-Coördinator
1
1
1
Andere
TOTAAL
26
38
64
42
27
90
107
197
46%
54%
100%
TOTAAL 2018
VOLT.
DEELT.
TOTAAL
197
354
551
36%
64%
100%
TOTAAL 2019
VOLT.
DEELT.
TOTAAL
212
358
570
37%
63%
100%
TOTAAL 2018
VOLT.
DEEL.T
TOTAAL
197
354
551
36%
64%
100%
TOTAAL 2019
VOLT.
DEEL.T
TOTAAL
212
358
570
37%
63%
100%

Geslacht

MFC VW AANLEUNEND
BUBAO
BUSO
BUO
Man
65
2
13
4
Vrouw
308
62
93
23
TOTAAL
373
64
106
27
TOTAAL
%
84
15%
486
85%
570
100%
MFC BUBAO BUSO BUO TOTAAL %
Man
65
2
13
4
84
15%
Vrouw
308
62
93
23
486
85%
TOTAAL
373
64
106
27
570
100%

Leeftijdscategorieën

MFC VW DPA
BuBaO
BuSO
BuO
< 35
134
20
30
3
35 - 44
70
22
29
3
45 - 49
28
7
17
2
50 - 54
45
3
12
2
>= 55
96
12
18
17
TOTAAL
373
64
106
27
TOTAAL
%
187
33%
124
22%
54
9%
62
11%
143
25%
570
100%
MFC VW DPA BUBAO BUSO BUO TOTAAL %
< 35
134
20
30
3
187
33%
35 - 44
70
22
29
3
124
22%
45 - 49
28
7
17
2
54
9%
50 - 54
45
3
12
2
62
11%
>= 55
96
12
18
17
143
25%
TOTAAL
373
64
106
27
570
100%

Betaalde personeelseffectieven (in VTE)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I/SI/N/VIA/VOP
215,05
214,54
216,31
215,46
216,63
219,59
219,27
223,54
226,02
223,36
222,28
SM
9,13
10,64
10,66
10,61
10,8
10,81
10,73
10,86
11,15
11,27
10,94
Aanleunende dienstverlening
3,07
4,2
4,03
3,07
4,5
5,7
4,22
4,38
6,1
8,91
10,74
Divers buiten dagprijs
1,57
0,17
0,31
0,86
0,69
Convenanten
0,22
0,55
0,27
0,52
0,25
RTH
0,11
0,74
0,044
BUBAO
41,29
41,11
42,21
44,07
43,48
57,28
56,75
50,34
49,52
49,57
51,58
BUSO
64,25
64,86
71,32
73,96
73,55
80,63
83,11
82,82
86,11
92,04
89,38
BUO
14,17
12,97
9,68
11,49
12,46
14,33
13,71
13
12,81
13,01
11,73
TOTAAL
348,53
348,49
354,21
358,88
361,97
388,72
388,31
384,94
392,27
399,76
397,38