In dialoog met de cliënt

Leerling Tiebe doet mee aan internationaal onderzoek over internetgebruik

Leerling Tiebe doet mee aan internationaal onderzoek over internetgebruik

Digitaal is alomtegenwoordig en wordt dan ook aan heel wat onderzoek onderworpen. Over de ervaring van kinderen met een beperking in die digitale wereld is echter nog niet veel geweten. Professor Laura Lundy tracht hier verandering in te brengen. Leerling Tiebe (2 BVBL) mocht samen met 7 andere studenten deel uitmaken van de internationale onderzoeksgroep rondom dit onderwerp.

Tiebe zit nu in het derde middelbaar en werkte vorig schooljaar samen met enkele klasgenoten mee aan een internationaal onderzoek, geleid door Professor Laura Lundy. De rechten van kinderen met een beperking in een digitale omgeving werden hierbij onder de loep genomen. Tiebe mocht nadien aan studenten van de Universiteit Gent uitleggen hoe hij het digitale ervaart en ermee omgaat. “Niemand van de andere leerlingen wilde mee naar de universiteit. Ik wou dit toch doen. Mijn ouders vonden het fantastisch dat ik dit durfde en dat ik wat meer uitleg wou geven aan de studenten. Tja, ik wou ook graag de universiteit eens van binnen zien.”

Uniek aan het onderzoek is dat de wetenschappers niet enkel over kinderen praten, maar die kinderen actief betrekken.“Tijdens de themaweek (een soort kampweek die tijdens de grote vakantie doorgaat op het terrein van Sint-Lodewijk, n.v.d.r.) in 2018 vroegen enkele begeleiders of we geen zin hadden om deel te nemen aan een onderzoek. Niet veel later zaten we samen om het over ons internetgebruik te hebben”, vertelt Tiebe. “Ik vind het tof dat mensen met een beperking ook eens betrokken worden en de kans krijgen om hun verhaal te doen.”

Het onderzoek ging uit van de Raad van Europa en werd in 6 landen uitgerold: Duistland, Moldavië, Portugal, Turkije, het Verenigd Koningrijk en België. De onderzoekers hadden het met de kinderen over:

 • de toegang tot internet
 • de veiligheid op internet
 • de invloed van internet op onderwijs
 • gezondheid, spel en ontspanning op internet
 • de mogelijkheid om zelf beslissingen te maken
 • de invloed van het internet op hun zelfstandigheid

De resultaten van het onderzoek stellen dat de ervaringen van kinderen met een beperking wat betreft bovenstaande onderwerpen heel gelijkaardig zijn aan die van kinderen zonder beperking. Toch zijn er ook verschillen of aandachtspunten, waaronder:

 • Kinderen met een beperking worden vaak meer beschermd online en maken zelden zelf beslissingen. De meesten geven wel aan dit oké te vinden.
 • Technologie biedt de mogelijkheid om te communiceren, leren en spelen op een manier die in het niet-digitale leven niet altijd mogelijk is.
 • Voor kinderen met een beperking waarvoor hobby’s niet altijd even toegankelijk zijn, betekent de aanwezigheid van het internet een groot verschil.
 • Kinderen geven meestal aan hun beperking niet te tonen wanneer ze hun online identiteit vormgeven omdat ze vinden dat het privé is of omdat ze bang zijn om gepest of gediscrimineerd te worden.
 • Kinderen geven aan dat ze zelf niet meer kwetsbaar zijn dan andere kinderen voor mogelijke gevaren van het internet.