Klaar voor vernieuwing

Look & feel Sint-Lodewijk

In het kader van ons beleidsplan is strategische communicatie met focus op externe profilering een van de prioriteiten. Daar het zorglandschap gestaag evolueert naar een zorgmarkt met enerzijds meer vraaggestuurde zorg en regie bij de cliënt én anderzijds groeiende concurrentie, wordt het steeds belangrijker om zichtbaar in de markt aanwezig te zijn. Om ons beter te profileren staken we verschillende bestaande communicatiedragers, on- en offline, in een nieuw jasje en probeerden we hier en daar wat nieuws uit.

Nog steeds zegt een beeld meer dan duizend woorden. Daarom laten we de beelden dan ook meer voor zich spreken via de nieuwe website, promotiefilmpjes, steekkaarten, sociale media enzoverder. Alle communicatiedragers belichten de verschillende facetten van onze werking op een eigentijdse en boeiende manier.

Via sterke promotiefilmpjes, die gereleased werden op Dag van de Zorg, bundelden we een grote hoeveelheid informatie op een toegankelijke manier. Vijf filmpjes dekken de hele werking. Het is de cliënt die hierin centraal staat en vertelt hoe hij de dienstverlening ervaart. Daarnaast vernieuwden we de steekkaarten volgens het principe less is more. Door een korte, maar krachtige boodschap weet de lezer meteen waar hij aan toe is op vlak van ondersteuning, zorg of onderwijs. Ook hier stonden enkele van onze cliënten model voor de omslagfoto’s. De steekkaarten en promotiefilmpjes worden vaak gebruikt bij infosessies, beurzen….

Daarnaast zet de dienst communicatie actief in op de aanwezigheid op sociale media via Facebook, Instagram en LinkedIn. Zowel (ex-)cliënten, (ex-)medewerkers en sympathisanten vinden het fijn om via die weg een inkijk te krijgen ‘achter de schermen’.

Een ander paradepaardje is de nieuwe website die in september gelanceerd werd. De voorgaande versie was intussen best gedateerd, noch mobielvriendelijk. Hetzelfde kunnen we vertellen over de visitekaartjes, die eveneens een upgrade kregen. Tot slot kregen collega’s die vaak op verplaatsing werken een laptophoes met het logo van Sint-Lodewijk erop.