Licht, lucht en ruimte

Masterplan Sint-Lodewijk

Ze zeggen wel eens dat een huis nooit af is. Wel een voorziening voor mensen met een motorische beperking is dat evenzeer. Reeds 150 jaar wordt er naarstig gebouwd, verbouwd en getimmerd. Ook de komende jaren ligt een uitgebreide verbouw- en renovatiecampagne in het verschiet.

De oude bestaande gebouwen zijn na jaren intensief gebruik aan vernieuwing toe. In 2017 werden de vroegere feestzaal en de voordien oude wasserij helemaal verbouwd en uitgebreid voor de lagere school. Deze plaats draagt nu de naam ’t Nest. In 2021 zijn de 19de-eeuwse gebouwen aan de beurt.

In 2019 werden de plannen voor de gedeeltelijke afbraak, nieuwbouw en de verbouwing/renovatie van het hoofdgebouw verder uitgewerkt en voorbereid met het bouwteam. Het advies van de gemeente, de brandweer en andere instanties zoals de dienst erfgoed werden ingewonnen. De aanbestedingsprocedure werd uitgewerkt in samenwerking met de architect en een gespecialiseerd jurist.

Ter voorbereiding van de definitieve oplevering van Louisville, officieel in gebruik genomen in 2016, werd met aannemer Cordeel en de architect een akkoord bereikt over een structurele oplossing voor de vochtproblematiek op de benedenverdieping. Om finaal een gunstig brandweerattest voor het gebouw te bekomen, werden offertes opgevraagd voor de aanpassingen die ons worden opgelegd door de commissie afwijkingen van het FOD Binnenlandse Zaken.

Het gerechtelijk proces naar aanleiding van het faillissement van Gabecon, de aannemer van Den Binder, een campus voor meerderjarigen die opende in 2016, werd in onderling akkoord met de curatoren stopgezet. Samen met mede-eigenaar Eigen Dak werden offertes opgevraagd voor de verdere afwerking van het gebouw.

In juli en augustus vond in Diepenbroek, de eerste campus voor meerderjarigen met een motorische beperking, een grondige renovatie plaats van vloeren, plafonds en sanitaire ruimtes, en werd een nieuw oproepsysteem geïnstalleerd. De bewoners brachten om die reden de zomervakantie door in Louisville op campus Kwatrecht.