We verstaan mekaar

MFC’s bundelen krachten n.a.v. persoonsvolgende financiering bij minderjarigen

In het nieuwe regeerakkoord werd de invoering van persoonsgebonden financiering (PVF) voor minderjarigen vanaf 2020 opgenomen.

De multidisciplinaire revalidatie als onderdeel van de PVF blijft moeilijk en problematisch voor onze doelgroep: kinderen en jongeren met een motorische beperking. Verder blijkt het systeem bij meerderjarigen niet goed te werken en is het gebruikte zorgzwaarte-instrument niet specifiek genoeg voor de revalidatienoden.

Op regelmatige basis worden op directieniveau verschillende zaken afgestemd met Heder (Antwerpen), Dominiek Savio (Gits), Sint-Gerardus (Diepenbeek), Ten Dries (Landegem) en Windekind (Leuven), om zo de belangen van onze doelgroep beter te kunnen verdedigen en de besluitvorming in gunstige zin te beïnvloeden. Samen sterk. Zo werd onder meer een gemeenschappelijke vraag gelanceerd om de multidisciplinaire revalidatie uit de PVF te halen en hiervoor een (tijdelijke) revalidatie-erkenning te krijgen. Wordt vervolgd.