We verstaan mekaar

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking revalidatie UZ Gent

Sint-Lodewijk werkt samen met de revalidatiedienst van UZ Gent ter ondersteuning van de medisch coördinator van het MFC, de therapiecoördinator en de verpleegkundigen. Er wordt ook nauw samengewerkt met het CP-referentiecentrum (cerebral palsy). De samenwerking is vrij intensief en verloopt positief.

Steeds meer cliënten hebben complexe, paramedische zorgnoden. De medische ondersteuning en het advies van gespecialiseerde artsen zijn dan ook een grote meerwaarde voor Sint-Lodewijk en de cliënten.

Sint-Lodewijk neemt verder deel aan opleidingen, bijscholingen en wetenschappelijke onderzoeken die relevant zijn voor de doelgroep.

Samenwerking met Tabor vzw

Sint-Lodewijk maakt als actieve partner deel uit van de transsectorale netwerkorganisatie Tabor, gegroeid uit de organisaties van de Zusters van Liefde. Tabor staat voor versterkt waardegericht ondernemen in welzijn, gezondheid en onderwijs.

Tabor ondersteunt netwerking, biedt consultancy en belangrijke beleidsondersteuning op het vlak van personeelsbeleid, infrastructuur, financiën, ICT, administratie en specifieke vorming en training. Sint-Lodewijk participeert actief aan de netwerkdagen van Tabor en intervisie met collega’s.

Frans Samyn is voorzitter van de Raad van Bestuur en Paul Ongenaert directeur. Hugo Bulté en André Troch vertegenwoordigen Sint-Lodewijk in de Algemene Vergadering van Tabor. Het Tabor-netwerk verenigt nu ongeveer 60 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen uit de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs.

Thuisverplegingsdienst Sven De Meyer

De volwassenwerking van Sint-Lodewijk werkt structureel samen met de zelfstandige thuisverplegingsdienst Sven De Meyer met oog op een ruimere ADL-ondersteuning op beide locaties, Den Binder en Diepenbroek.

Naast ondersteuning tijdens de verzorging, zowel ’s morgens als ’s avonds, kunnen bewoners van de volwassenwerking voor specifiek verpleegkundige handelingen beroep doen op de thuisverplegingsdienst, bijvoorbeeld voor inspuitingen of specifieke verzorging van wonden. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks aan evaluatie onderworpen.

Kinepraktijken

Voor individuele kinesitherapie werkt de volwassenwerking van Sint-Lodewijk samen met verschillende zelfstandige kinépraktijken, o.a. de praktijk Kine Verdickt en kine Karel Van den Bosch.

Samenwerkingsovereenkomst Krachtgericht RTJ Waas en Dender

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn ellendig lang. Hierdoor blijven heel wat gezinnen in de kou staan, wachtend op hulp. Het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender heeft als streefdoel de wachttijd voor gezinnen te verkorten. Er wordt gewerkt vanuit een krachtgerichte en netwerkversterkende visie, waarbij gezinnen maximaal regie krijgen over hun ondersteuningsplan. 

Krachtgericht Waas & Dender omvat de volgende pilootregio: Lokeren, Hamme, Zele, Waasmunster, Sint-Niklaas en Temse. Het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) zal een actieve rol opnemen in dit project en neemt tevens de algemene coördinatie op zich.

Het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender bestaat uit 48 partnerorganisaties, waaronder Sint-Lodewijk en krijgt jaarlijkse een injectie van 1 miljoen euro van de Vlaamse Overheid. Het grootste deel van de middelen gaat naar de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) zelf zodat meer gezinnen kunnen ondersteund worden.

Sint-Lodewijk heeft deze samenwerkingsovereenkomst mede ondertekend. De mobiele en ambulante werking, die nu grotendeels onder Rechtstreeks Toegankelijk Hulp (RTH) werkt, begeleidt verschillende gezinnen in deze regio en engageert zich eveneens in het samenwerkingsverband.

Samenwerking met Omega vzw

Omega vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een beperking. Sint-Lodewijk werkt reeds verschillende jaren goed samen met Omega en bekeek in 2019 de opportuniteiten om de samenwerking te intensifiëren. In concreto werken we nu samen voor

  • dagelijkse levering van warme maaltijden
  • uitwisseling en samenwerking m.b.t. activiteiten in de volwassenwerking
  • samenwerking en doorverwijzing wat betreft rechtstreeks toegankelijke hulp


Stopzetting samenwerking kinderdagverblijf ‘t Lowieke

De renovatie van het hoofdgebouw, waarvan de werken starten in 2020,  heeft als gevolg dat heel wat functies en activiteiten moeten verhuizen naar een andere locatie op de campus. Bovendien vermindert de totale oppervlakte bij de realisatie van het masterplan. Om deze interne verhuisbewegingen op te vangen, hebben we dus alle beschikbare ruimtes nodig. Dit betekent dat o.a. de bungalow, waar nu kinderdagverblijf ’t Lowieke is gevestigd, ook zal moeten worden ingericht als leefgroep. Het Sociaal Huis Wetteren en de coördinator voor kinderopvang werden ingelicht over onze bouw- en renovatieplannen. De samenwerking moet noodgedwongen stopgezet worden.

Samenwerking Kunstacademie Wetteren in de volwassenwerking

In september startte op campus Diepenbroek, in samenwerking met de Kunstacademie van Wetteren, voorlopig voor één schooljaar een wekelijkse lessenreeks beeldatelier op woensdag. Het aanbod bestaat uit tekenen, schilderen, knutselen… en wordt, in groep of individueel, op een aangepaste wijze gestimuleerd en tot artistieke ontplooiing gebracht via diverse technieken en materialen.

Deze projecten dragen bij tot een zinvolle dagbesteding voor onze bewoners en externe deelnemers, waarbij de focus ligt op werken op eenieders tempo, maat en tevredenheid.

Samenwerking Kunstacademie Wetteren met BuSO Sint-Lodewijk

De kunstacademie van Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten, heeft samen met BuSO Sint-Lodewijk een samenwerkingsinitiatief voor drie schooljaren uitgewerkt dat in september 2019 van start ging. Op wekelijkse basis wordt het schoolteam voor zes lesuren versterkt door een leerkracht uit het kunstonderwijs.

Dit initiatief heeft o.m. als doel om de drempel naar het kunstonderwijs te verlagen en de culturele expressie van de leerlingen te stimuleren. Op het online platform Kunstkuur worden de initiatieven opgevolgd en vinden de leerkrachten een inspiratietoolbox om hun ideeën voor nieuwe projecten vorm te geven.

Voor de leerlingen is dit een leerrijk proces, waarbij hen vaardigheden worden aangereikt waarmee ze zichzelf verder kunnen ontplooien. Het is een artistieke uitdaging die tevens bijdraagt tot een ruimere intellectuele ontwikkeling en kan uitgroeien tot een zinvolle tijdsbesteding.

De academie wil met deze samenwerking haar expertise op het gebied van beeldend kunstonderwijs implementeren in het onderwijsaanbod van Sint-Lodewijk, die op zijn beurt over expertise beschikt in de opleiding en begeleiding van jongeren met een motorische beperking.

Samenwerking met Het Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen en een 40-tal partners die werken rond opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg. Sint-Lodewijk maakt deel uit van dit professioneel netwerk.

Het Huis is een ontmoetingspunt voor alle (groot)ouders en opvoeders en geeft informatie, advies en ondersteuning m.b.t. de ontwikkeling, gezondheid en/of opvoeding van (klein)kinderen en jongeren. Het Huis organiseert tevens activiteiten en workshops.

In september 2019 vierde Het Huis van het Kind zijn eerste verjaardag met een gezinsdag. Daarbij konden de verschillende organisaties en partners hun aanbod in de kijker zetten. De focus lag op activiteiten met een educatief en pedagogisch aspect. Sint-Lodewijk gaf een demonstratie van aangepaste sporten en organiseerde een rolstoel- en fietsparcours.