We verstaan mekaar

Vlaams regeerakkoord en VuurWerk-week

Besparingen in de zorgsector zijn de laatste tijd schering en inslag. De taart wordt steeds kleiner, maar moet wel meer partijen voeden. Zo kan het niet langer. Minder budget, betekent minder medewerkers om de nodige zorg te verschaffen aan cliënten. Bijgevolg moeten steeds minder handen meer taken uitvoeren.

Op 22 februari 2019 was er een eerste vakbondsactie in de sector naar aanleiding van de negatieve effecten door de invoering van de persoonsvolgende financiering bij meerderjarigen, en tevens naar aanleiding van de bezorgdheid rond de nakende invoering van deze rugzakfinanciering bij kinderen en jongeren met een beperking.

In het Vlaams regeerakkoord dat op 1 oktober 2019 werd bekendgemaakt, werden daarbovenop nog een aantal besparingsmaatregelen in de welzijnssector aangekondigd die Sint-Lodewijk in zijn geheel, en in het bijzonder onze volwassenwerking hard zullen treffen. Deze nieuwe besparingsronde zal hoe dan ook gevolgen hebben voor onze cliënten en medewerkers, alsook voor de kwaliteit van dienstverlening.

Tijdens de VuurWerk-week van 2 tot en met 5 december 2019 lieten we dan ook met z’n allen van ons horen. Elke dag die week stonden bepaalde middenveldorganisaties in de spotlights. Op dinsdag 3 december was het de beurt aan welzijn, zorg en armoede. Sint-Lodewijk stimuleerde medewerkers dan ook om deel te nemen aan de vakbondsactie op donderdag 5 december. Een delegatie van Sint-Lodewijk trok strijdlustig naar het Martelarenplein in Brussel.

Ook intra muros werd actie gevoerd. Zo werd op maandag 2 december bij de volwassenwerking een foto gemaakt van alle medewerkers en cliënten na de algemene personeelsvergadering waarbij ze het Vlaams regeerakkoord en de politici die dit ondertekenden letterlijk de rug toekeerden. Een dag later verzamelden leerlingen en leerkrachten van BuBaO en BuSO op de speelplaats om van zich te laten horen. Alle medewerkers MFC werden uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. De beelden werden gedeeld op onze socialemediakanalen zodat onze acties niet onopgemerkt zouden blijven. Hierbij konden we rekenen op heel wat begrip en sympathie.