Klaar voor vernieuwing

Anders organiseren: een stand van zaken

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor personen met een motorische beperking. Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs met een warm hart.

Via het project Anders Organiseren beogen we een organisatiekanteling waarbij een sterk aanbodgestuurd organisatiemodel plaats moet ruimen voor een meer vraaggestuurd model omwille van de wijzigende cliëntvragen. Door middel van innovatieve arbeidsorganisatie streven we enerzijds naar een evenwicht tussen kwaliteit en tevredenheid van cliënten en hun context, en anderzijds naar een evenwicht tussen de inzet en het werk van medewerkers. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Het project bestaat uit vier verschillende fases waarbij we streven naar een grote betrokkenheid van medewerkers, cliënten en context.

In 2019 ging het project van start en in 2020 werd hieraan verder gewerkt, in de hoop dat de kanteling kon gebeuren in september 2020.

Wat deden we in 2020?

Eind januari werd de nieuwe macrostructuur voorgesteld aan alle medewerkers van Sint-Lodewijk. Op 13 februari ging de algemene studiedag door. In de voormiddag kwamen we met alle medewerkers, meer dan 400 man, samen in Zwijnaarde. Na een algemene introductie en toelichting van de stand van zaken door de directie, konden we genieten van de voorstelling “De strategie van het geluk” door Frederik Imbo. Hierbij lag de klemtoon op motivatie en eigenaarschap van de medewerkers, goesting en bereidheid en weerstand bij verandering van de medewerkers. In de namiddag gingen we dan per stroom concreet aan de slag.

Toen al bleek dat door de complexiteit en grootte van de organisatie, de volledige organisatiekanteling (organiseren per stroom, organisatiestructuur, organigram, wijzigende functie- en competentieprofielen …) in september 2020 binnen de stroom minderjarigen niet haalbaar en realistisch was. Voor de stroom inclusief en volwassenen bleef dit wel het streefdoel.

Corona gooit roet in het eten

Daarboven op kwam ook nog corona met grote gevolgen en impact op de zorgorganisatie en de totale werking kwam sterk onder druk. Bij de minderjarigen en de inclusieve diensten vielen bijna alle activiteiten stil, terwijl bij de volwassenen bijna alle bewoners opeens 24u/24u, 7/7 aanwezig waren. We werden gedwongen om ons van de ene dag op de andere anders te organiseren, maar niet op de manier die we hadden vooropgesteld. Workshops, stuurgroepen … konden gedurende deze periode niet doorgaan. De directie moest zich prioritair richten op het steeds wijzigende coronarichtlijnen en vertaling naar de praktijk en daarnaast tijd vrijmaken voor het grote project rond Anders Organiseren dat lopende is.

Het tijdspad werd aangepast en er werd beslist om het project met een jaar te verlengen.

Op dit moment liep ook de samenwerking met de externe partner Deloitte af en werd er binnen deze fase van het project gekozen om verder te werken met de Taborgroep. Een nieuwe projectstructuur werd uitgewerkt. Stuurgroep en kernteam gingen verder aan de slag. Stroomteams werden na verloop van tijd digitaal opgestart, wat zeker niet ideaal was. Maar desondanks bleven medewerkers enthousiast meewerken aan het verder uittekenen van de microstructuur per stroom. In september ging ook al de paramedische zuil van start en startte het proefproject in Jongeren 2, waar men al aan de slag ging met de opsplitsing internaat en semi-internaat. Vlak voor de kerstvakantie werd dan de nieuwe organisatiestructuur digitaal voorgesteld aan alle medewerkers. Zodat men in 2021 kan starten met het concreet invullen van de nieuwe functies en teams, het verder uitwerken van de ondersteunende diensten en de effectieve gepland staat voor september 2021.