In dialoog met de cliënt

C-BILLT_Logo

C-BiLLT

C-BiLLT staat voor ‘Computer-Based instrument for Low motor Language Testing’. De C-BiLLT is een test die zo ontwikkeld is, dat er geen tot nauwelijks motorische handeling van het kind wordt gevraagd om tot betrouwbare bepaling van taalbegrip te komen. De verschillende bedieningsmogelijkheden van de C-BiLLT, zoals blikrichting, oogbesturing, touchscreen, rolstoelhoofdbediening en knoppen die met elk lichaamsdeel zijn te bedienen maakt het zelfs voor kinderen met de ernstigste motorische beperkingen mogelijk om betrouwbaar en adequaat te reageren op de testvragen van de C-BiLLT. Daarmee is de C-BiLLT uitstekend geschikt voor diagnostiek bij niet-sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen.

Disciplinair therapiecoördinator logo Christine De Jonge zag meteen de bruikbaarheid van de test voor de cliënten van Sint-Lodewijk. Ze verdiepte zich in 2020 in de materie en leerde de test te gebruiken. Het bepalen van het taalbegripsniveau is namelijk een belangrijk gegeven met het oog op het opstellen van werkbare doelen in de logopedische therapie. Deze test is hiervoor een praktisch instrument.