We verstaan mekaar

De luisterknop

De coronapandemie deed nieuwe noden op de werkvloer ontstaan. Enerzijds worstelden medewerkers met angst, verdriet, kwaadheid … en anderzijds met twijfels en vragen. Medewerkers waren bezorgd over hun toekomst en hebben nood aan een gesprek.  Om in te spelen op deze acute nood is er tijdens de eerste lockdown een telefonisch coronaluisterpunt geïnstalleerd in Sint-Lodewijk. Dit coronaluisterpunt werd vrijwillig bemand door eigen medewerkers.

Hieruit groeide bij de vier energiecoaches van Sint-Lodewijk het idee van de digitale luisterknop. Omdat de noden, vragen en bedenkingen van medewerkers verder reiken dan een energieverhaal, verruimden de vertrouwenspersonen en medewerker welzijn en zingeving de luisterknop.  De luisterknop richt zich tot medewerkers die nood hebben aan een gesprek of advies in specifieke situaties:

  • Staat je energiepeil op een laag pitje? Contacteer één van onze energiecoaches!​
  • Lastige situatie met een collega? Contacteer de vertrouwenspersoon!
  • Nood aan een babbel over om het even wat je bezighoudt op dit moment?
    De medewerker welzijn en zingeving maakt tijd voor jou als mens.​

Met een eenvoudige klik kunnen medewerkers via het intranet ‘SLim’ een gesprek met een energiecoach, vertrouwenspersoon of met de medewerker welzijn en zingeving regelen. Desbetreffende ontvangt dan een mail en contacteert de vrager om verder af te spreken.