Klaar voor vernieuwing

eCQare

Zoals we al in het vorige jaarverslag rapporteerden, is de uitrol van het elektronische cliëntendossier eCQare een belangrijk beleidsproject met een grote impact binnen Sint-Lodewijk.

In het najaar van 2019 gingen de eerste groepen medewerkers effectief aan de slag in de elektronische dossieromgeving. Met trots kunnen we zeggen dat vanaf 1 januari 2020 de dossiervorming voor de cliënten van alle entiteiten van Sint-Lodewijk in eCQare gebeurt.

Wat doen we ermee?

Vanaf de aanmelding worden de cliëntgegevens er zorgvuldig bijgehouden en aangevuld en dit zowel op administratief als zorginhoudelijk vlak. De medewerkers registreren er de aanwezigheden, acties en kosten, buigen zich over de beeldvorming, doen er de voorbereidingen van het cliëntoverleg en ga zo maar door. De registraties worden via eCQare doorgespeeld naar de GIR, de Geïntegreerde registratietool van het VAPH. De facturatie gebeurt voortaan ook aan de hand van de registraties in eCQare. Ook de handelingsplannen worden vanuit eCQare gegenereerd.

Het merendeel van de medewerkers ervaart het werken met eCQare als een grote vooruitgang, maar anderen hebben er (nog) geen feeling mee en ervaren het als extra werk. We hebben de ambitie om te zoeken naar manieren om alle medewerkers zo goed als mogelijk te ondersteunen, zodat zij eCQare als een handig en efficiënt werkinstrument ervaren. Een groep keyusers – met vertegenwoordigers van de verschillende entiteiten en disciplines – helpt met het nog beter afstemmen van het programma op de specifieke werking in Sint-Lodewijk.

Verder uitrollen

Er zitten nog enkele nieuwe eCQare-features in de pijplijn die we willen uitrollen in de organisatie, zoals bijvoorbeeld de dagboekfunctie en de tellers voor RTH en PVB. Andere bestaande features zoals bijvoorbeeld de beeldvorming, overlegmomenten en acties, documentbeheer … willen we verbeteren en nog gebruiksvriendelijker maken voor de medewerkers. 

Kortom: We zijn goed bezig maar zijn nog niet klaar met het project!