In dialoog met de cliënt

Kerncijfers cliënten

ZORG

Cliëntcijfers MFC

0 cliënten
in dagopvang/verblijf
0 cliënten
in crisisopvang (corona)
0 cliënten
in begeleiding
0
Totaal aantal cliënten
0
dagdelen schoolaanvullende opvang
0
nachten verblijf
0
ambulante begeleidingen
0
mobiele begeleidingen
0 online therapiemomenten
(corona - goed voor 37 656 minuten)
0 acties rond hulpmiddelen
(goed voor 20 656 minuten)

Cliëntcijfers Volwassenwerking

0 cliënten
aanleunappartementen (PVB)
0 cliënten
dagbesteding (3 RTH, 1 PVB)
0 cliënten
leefgroepwerking Diepenbroek (PVB)
0 cliënten
kamerwonen Den Binder (PVB)
0 cliënten
kortverblijf
0
Totaal aantal cliënten
0
dagdelen dagondersteuning (PVB)
0
nachten woonondersteuning (PVB)
0
dagdelen respijtzorg (combinatie PVB/RTH)
0
nachten respijtzorg (combinatie PVB/RTH)
0
dagdelen dagondersteuning (RTH)
0
nachten woonondersteuning (RTH)

Cliëntcijfers DPA

0 cliënten
(PVB - waarvan 15 cash en 7 voucher)
0 cliënt
eigen middelen
0 cliënten
(PAB)

Cliëntcijfers RTH

0
minderjarigen
0
meerderjarigen
0
Totaal aantal cliënten
Ook 9 scholen deden via RTH een beroep op mobiele en/of ambulante outreach. Deze scholen zitten niet in de cliëntcijfers in koppen vervat.
0
ambulante begeleidingen
0
mobiele begeleidingen
0
cliënten kregen begeleiding via GIO
0
dagdelen dagopvang
0
nachten verblijf
0
ambulante outreach
0
mobiele outreach

ONDERWIJS

Cliëntcijfers BuBaO

0
BuBaO kleuter
0
BuBaO lager
0
BuBaO POAH
0
BuBaO ENTer4 kleuter
0
BuBaO ENTer4 lager
0
Totaal

Cliëntcijfers BuSO

0
BuSO ENTer4 secundair
0
BuSO OV1 (waarvan 1 TOAH)
0
BuSO OV4 (waarvan 1 TOAH)
0
Totaal