Iedereen denkt mee

Kerncijfers medewerkers

VOLTIJDS/DEELTIJDS

0 medewerkers
voltijds (34 %)
0 medewerkers
deeltijds (66 %)
0
Totaal aantal medewerkers

GESLACHT

0 medewerkers
man
0 medewerkers
vrouw
0
Totaal aantal medewerkers

LEEFTIJDSCATEGORIE

0 medewerkers
< 35 jaar
0 medewerkers
35 - 44 jaar
0 medewerkers
45 - 54 jaar
0 medewerkers
>= 55 jaar
0
Totaal aantal medewerkers

FUNCTIEGROEP

0 medewerkers
opvoedend
0 medewerkers
paramedisch
0 medewerkers
leerkrachten
0 medewerkers
ondersteuners (ENTer4)
0 medewerkers
logistiek
0 medewerkers
kader/leidinggevend
0 medewerkers
busbegeleiding
0 medewerkers
administratie
0 medewerkers
persoonlijke assistenten (DPA)
0
Totaal aantal medewerkers

MEDEWERKERS PER ENTITEIT

0 medewerkers
MFC
0 medewerkers
VW
0 medewerkers
DPA
0 medewerkers
BuBaO
0 medewerkers
BuSO
0
Totaal aantal medewerkers

BETAALDE PERSONEELSEFFECTIEVEN (uitgedrukt in VTE)

0 VTE
I/SI/N/VIA/VOP (56 %)
0 VTE
SM (3 %)
0 VTE
aanleunende dienstverlening (3 %)
0 VTE
divers buiten dagprijs (0%)
0 VTE
BuBaO (14 %)
0 VTE
BuSO (23 %)
0 VTE
BuBaO/BuSO (2 %)
0
Totaal aantal VTE