In dialoog met de cliënt

PROMPT

PROMPT staat voor: ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’. Binnen onze populatie komen verschillende soorten spraakstoornissen voor. De logopedisten gaan aan de slag om cliënten bepaalde klanken aan te leren en ze zo beter verstaanbaar te maken. Hierbij gebruiken ze verschillende technieken. Spraakklanken zijn echter moeilijk uit te leggen of te visualiseren aan een kind (bv. bij de /k/ moet het achterste deel van de tong omhoog komen en contact maken met het verhemelte).


De PROMPT-techniek bestaat uit tactiel-kinestetische input. De logopedisten gebruiken hun handen om een kind te laten voelen hoe ze hun kin, kaak en tong moeten bewegen om een bepaalde spraakklank te produceren. Aan de hand van PROMPT kunnen de logopedisten cliënten dus laten ervaren hoe ze een bepaalde klank moeten uitspreken.  

In 2020 hebben onze logopedisten via de PROMPT-techniek nog meer ingezet op cliënten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.