In dialoog met de cliënt

Schrijf-ze-VRIJ-dag, een echt succes!

De leerlingen van 4 Kantoor staken de handen uit de mouwen voor Schrijf-ze-VRIJdag, een actie die uitgaat van Amnesty International. Op 7 februari vond je de leerlingen in de refter waar ze iedereen aanspoorden om brieven te ondertekenen en tegelijkertijd op te komen voor mensenrechten. Want dit jaar stond Schrijf-ze-VRIJdag in het teken van ‘YOUTH 4 RIGHTS’. Overal ter wereld komen jonge mensen op voor hun rechten en die van anderen. Ze geloven in en streven naar een maatschappij waar de mensenrechten van iedereen worden gerespecteerd en waar iedereen menswaardig kan leven. Hun geloof en activisme vereist een durf en doorzettingsvermogen. Niet iedereen is het eens met mensenrechtenverdedigers, en daarom schenken we, via Amnesty International en deze actie, binnen Sint-Lodewijk aandacht aan deze jonge mensen.

Voor de Schrijf-ze-VRIJdag informeerden de leerlingen van 4 Kantoor andere klassen over het belang van deze actie en maakten ze Schrijf-ze-VRIJdag-posters. Mét resultaat, want maar liefst 246 Sint-Lodewijkers ondertekenden een brief. Straf!