Elk talent telt

SILOS en corona, een sportieve match?

Tijdens de eerste lockdown kon de SILOS werking uiteraard niet doorgaan. Zoals de rest van de maatschappij lag ook de hele sportwerking en alle daarbij horende competities stil. We hebben het sport-schooljaar 2019-2020 wel afgesloten met een digitaal moment: we maakten een filmpje waarin alle trainers de sporters bedankten voor hun inzet.

Vanaf september 2020 zochten we een aangepaste invulling voor onze wekelijkse sporten en de woensdagmiddagen. De samenwerking/competities met de andere type 4 scholen, Parantee en MOEV ging niet zoals we gepland. Er waren dus ook geen ontmoetingen met cliënten/begeleiders van andere instellingen, wat wel als een gemis werd ervaren. Wel was er digitaal overleg.

Geschikte accommodatie

We gingen op zoek naar een geschikte accommodatie op te kunnen sporten aangezien de sportzaal ingenomen werd door de kine. We gebruikten bij mooi weer het dromenplein (E-hockey, netbal), het basketbalplein, diverse grasveldjes (voetbal) en vonden ook een onderkomen in de kapel (E-hockey, netbal, boccia, dans). De nieuwe hockey-boarding kwam hierbij geweldig goed van pas.

Bubbelsporten

De eerste maanden werkten we in de bubbels kinderen/jongeren, daarna in de bubbels per leefgroep. Gevolg was dat er in kleinere groepen werd gesport. Deze manier van werken was minder interessant voor de typische groepssporten maar bood wel de kans om per leefgroep te sporten. Kinderen/jongeren die voorheen niet meededen aan de sporten kwamen op deze manier meer aan bod. Het werd door de leefgroepen ook als verbindend ervaren om te sporten met de hele leefgroep. Het element competitie was het hele jaar afwezig. Voor sommigen was dat jammer, voor anderen geen gemis.

De SILOS-trainers zijn het hele jaar actief gebleven en hebben zoveel mogelijk sporters aan bod laten komen.

Het was een niet-vanzelfsprekend maar boeiend sportjaar, niemand heeft stilgestaan. We hopen dat we konden bijdragen aan een goede (mentale) gezondheid en aan het belangrijke sociale aspect.