In dialoog met de cliënt

Verkiezingen gebruikersraad Volwassenwerking

Op 15 en 17 september gingen binnen de Volwassenwerking de stemhokjes open en trokken bewoners massaal naar de stembus. Deze keer niet voor een nieuwe regering maar om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen voor de gebruikersraad.

De gebruikersraad Volwassenwerking is het collectieve overlegorgaan voor de bewoners van de Volwassenwerking. De raad komt vier keer per jaar samen om met de directie onderwerpen en vragen te bespreken rond het wonen in de Volwassenwerking. Elke woonvorm is in de raad vertegenwoordigd.

Voor kamerwonen Den Binder waren er 4 kandidaten en zijn Ann en Nick verkozen als vertegenwoordigers. Luc is hun reserve. Voor de aanleunappartementen waren er 2 kandidaten, die elk evenveel stemmen behaalden. Zij kwamen samen overeen dat Thijs de vertegenwoordiger zal zijn voor de aanleunappartementen en Tanya reserve. Voor de leefgroepwerking Diepenbroek waren er 3 kandidaten en zijn Dieter en Yves verkozen als vertegenwoordigers. Leonie zal hun plaats innemen wanneer zij verhinderd zijn.

Aan enthousiasme en ijver geen gebrek bij de nieuwe leden. De nieuwe raad kwam in september en december 2020 met de directie samen en besprak onder meer de aanpak van de coronacrisis en de woon- en leefkosten in de Volwassenwerking. De gebruikersraad laat zich voor agendapunten die handelen over financiële aangelegenheden (zoals bijvoorbeeld de woon- en leefkosten) bijstaan door de adviesraad. Dergelijke punten worden eerst voorgelegd aan de adviesraad, die er dan een standpunt over adviseert aan de gebruikersraad. De adviesraad bestaat uit enkele enthousiaste familieleden, wettelijke vertegenwoordigers en personen uit de context van de bewoners.