Iedereen denkt mee

Wat betalen we in de Volwassenwerking?

Vanaf 1 januari 2021 moeten we, op vraag van het VAPH, bij de bewoners in de volwassenwerking overstappen van een vaste financiële bijdragen naar woon- en leefkosten.

In 2020 betaalde de cliënt een vaste prijs, opgelegd door de Vlaamse overheid. Vanaf 2021 vervalt deze persoonlijke bijdrage en rekenen we woon- en leefkosten aan. Dan moeten voorzieningen zelf prijzen bepalen, zodat ze hun dienstverlening op een kostendekkende manier kunnen organiseren.

In 2020 hebben we dus veel moeten voorbereiden om de woon- en leefkosten te berekenen. Er werd een werkgroep samengesteld om de volwassenwerking zo goed als mogelijk voor te bereiden op deze verandering. In die werkgroep werden accenten vastgelegd en moest er een evenwicht gezocht worden tussen:

  • Toekomstgericht de organisatie verder uitbouwen en blijven investeren in kwalitatieve infrastructuren dienstverlening voor iedereen.
  • Ervoor zorgen dat de dienstverlening zo betaalbaar mogelijk blijft voor de cliënten.
  • Rechtvaardige verdeling/aanrekening van kosten voor de bewoners van Diepenbroek, Den Binder en de externe cliënten die dagbesteding volgen.
  • Zoeken naar een “systeem”, waarbij bewoners zelf ook kunnen kiezen door bepaalde leefkosten niet te hoeven af te nemen. 
  • Zoeken naar manieren om de woon- en leefkosten te drukken (indien mogelijk): verminderen loonkost, voedingskost, materiaalkost … 
  • Transparantie naar wat we wel doen en hoe dat werkt (frequentie; dagelijks, wekelijks of periodiek).
 

In 2020 werd er heel veel voorbereidend werk verricht, daardoor was het mogelijk om in 2021 van start te gaan met de nieuwe manier van financiering