We leveren kwaliteit

Beleidsdagen: Samen toekomst maken 

Via het strategische beleidsplan wil Sint-Lodewijk samen met gemotiveerde medewerkers en verantwoordelijke teams de referentie blijven, afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen en complexe vragen en noden voor onze doelgroep.  

De vijf grote strategische doelen van onze organisatie voor de periode 2021-2024 zijn tevens de 5 pijlers waarrond dit jaarverslag is opgebouwd: 

  1. We leveren kwaliteit 
  1. We voelen ons goed 
  1. We zijn mee 
  1. We bouwen verder 
  1. We doen het niet alleen 

Elke dienst en team van Sint-Lodewijk draagt zijn steentje bij aan de realisatie van de strategische doelen via hun jaaractieplannen. 

Dinsdag 17 mei 2022 stonden we een eerste keer stil bij de jaaractieplannen.  De diensten en teams stelden er de stand van zaken van hun beleidsprojecten aan mekaar voor. In totaal werkten we in het werkjaar 2021-2022 aan maar liefst 203 beleidsprojecten, waarvan we voor het merendeel op het moment van de beleidsdag al een mooie vooruitgang boekten.  

Het nevendoel van beleidsdagen is het bewaken dat de neuzen in dezelfde richting wijzen én om raakvlakken tussen projecten op te merken en desgevallend de samenwerking tussen de entiteiten en teams te bevorderen. En zo geschiedde.  

Op de beleidsdag van 15 november 2022 stelden de diensten en teams van Sint-Lodewijk hun jaaractieplannen voor het werkjaar 2022-2023 aan elkaar voor. Niet alle voorgestelde beleidsprojecten zijn nieuw. Sommige projecten zijn een verderzetting van het voorgaande werkjaar – al dan niet met nieuwe samenwerkingsverbanden.  

Het is duidelijk dat elke entiteit en dienst hard werkt om kwaliteit te leveren, het welbevinden van de cliënten en medewerkers voorop te stellen en hiertoe interne en externe samenwerkingsverbanden aangaat. Met zijn allen bouwen we mee aan de toekomst van Sint-Lodewijk!