We leveren kwaliteit

Een leane organisatie!

Eén van onze beleidspijlers is inzetten op het leveren van kwaliteit. We hebben als streefdoel om van Sint-Lodewijk een leane organisatie maken. Door het vereenvoudigen van (zorg)processen zetten we daar verder op in. De projecten zijn overkoepelend voor de hele organisatie. 

In september 2022 schakelden we over naar een nieuwe manier om afwezigheden voor cliënten te melden. Voordien was het vaak onduidelijk bij wie ouders terecht konden en hoe dit gemeld kon worden. Deze nieuwe manier zorgt ervoor dat ouders via onze website een afwezigheid kunnen melden en dat we 24/24u bereikbaar zijn om een afwezigheid door te geven.  

Verschillende workshops werden georganiseerd voor medewerkers, een algemene workshop ter kennismaking met lean, lean in de mailbox en er wordt ook ondersteuning voorzien bij lean projecten.