We voelen ons goed

Opening troostplek MFC

Op maandag 20 juni 2022 vond de opening plaats van de troostplek in het snoezelbos. Eerder opende Sint-Lodewijk al een herdenkingsmuur in de volwassenwerking (campus Diepenbroek). Met de troostplek wil Sint-Lodewijk verdriet een plaats geven binnen de campus.   

De troostplek van Sint Lodewijk bestaat uit: 

  • een beeldengroep van kabouters, de vogel en de wijze uil 
  • een muurschildering 
  • boomschijfjes met namen van overleden cliënten en medewerkers 
  • het gedicht – een plek van goud 
  • een bank 

De beeldengroep – de kabouters, de vogel en de wijze uil 

“Wie aankomt op de troostplek treft kabouters aan die in zichzelf gekeerd zijn, die op zoek zijn naar troost. Kabouters zoeken verbinding met elkaar en kijken naar boven, want hun aandacht wordt getrokken naar een vogel”, vertelt Bart Steyaert, medewerker zingeving binnen Sint-Lodewijk. “We zien een kabouter naar boven klimmen op een boom om met de vogel te kunnen wegvliegen. De vogel staat voor vrijheid, om ‘zorgen’ kunnen loslaten, maar ook om de leuke herinneringen mee te nemen”, verklaart Steyaert verder.    

We zien een kabouter schrijven, het is de bedoeling dat kinderen en jongeren met verdriet een briefje kunnen posten in de brievenbus om het daar achter te laten. De wijze uil kijkt toe.  

Muurschildering 

De muurschilderingen bestaat uit een vierdelig landschap. Via de muurschilderingen wordt de toeschouwer meegenomen in een evolutie van donker naar licht, van een vulkanisch gebied naar een engel op een berg.  Het is een schilderij in evolutie.  Het is de bedoeling dat wanneer er nu iemand komt te overlijden we zijn naam vermelden bij de troostplek.   

Meerwaarde van de troostplek  

“De troostplek is een grote meerwaarde voor Sint-Lodewijk omdat de leerlingen er terecht kunnen wanneer ze in aanraking komen met verdriet. We kunnen deze troostplek ook inzetten bij moeilijke momenten in het leven. Verdriet krijgt nu echt een plaats op binnen Sint-Lodewijk, het mag er zijn. Want echte troost is dat je verdriet mag bestaan”, vult algemeen directeur Sint-Lodewijk Ward Van Hoorde aan. 

Met dank aan: 
Mevr. De Dycker die het cederhout van de vogel sponsorde. 
Mevr. Marleen Coppens, stichtster en bezielster van het huis van Troost in Gent