We doen het niet alleen

Participatieraad MFC-BuBaO-BuSO 

Sint-Lodewijk hecht veel belang aan overleg, inspraak en participatie en streeft een open dialoog na. We zoeken voortdurend hoe we onze gebruikers nog meer inspraak kunnen geven. Enerzijds omdat we dat belangrijk vinden als organisatie en anderzijds omdat dit ook een wettelijke verplichting is. Zowel zorgaanbieders als scholen zijn namelijk verplicht om collectieve inspraak voor hun cliënten/leerlingen te organiseren. 

Al enkele jaren vonden we echter weinig kandidaten voor zowel de schoolraden van het BuBaO en BuSO als voor de gebruikersraad van het MFC.  

De scholen en het MFC werken nauw en op een geïntegreerde manier samen. Voor onze gebruikers is het bovendien niet steeds duidelijk wat nu precies schoolmaterie is en wat materie is van het MFC. Vandaar rees het idee om de schoolraden en gebruikersraad samen te smelten en de participatieraad op te richten. We bogen ons over de wettelijke vereisten  (participatiedecreet onderwijs en kwaliteitsbesluit zorg) en verzoenden die met mekaar in het opzet van de participatieraad. De werking van de raad schreven we uit in het ‘huishoudelijk reglement participatieraad’.  

De participatieraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de cliënten/leerlingen en de lokale gemeenschap. Het algemene doel van de raad is om de belangen van de kinderen en jongeren van het MFC en onze BuBaO en BuSO school te behartigen. 

We lanceerden een oproep om vertegenwoordigers te ronselen en vonden al snel tal van enthousiastelingen vanuit de verschillende geledingen. Op 14 november 2022 kwam de participatieraad dan voor de eerste keer samen. We kunnen van meer dan een geslaagde start spreken en kijken uit naar een boeiende en constructieve samenwerking met de participatieraad.