We leveren kwaliteit

Studiedag ‘Casa De DIATH’ 

Op dinsdag 31 mei vond er een studiedag plaats met team DIATH. In de voormiddag werd er vooral gefocust op teamwerk en de toekomstvisie van DIATH.  

Er werd een duidelijke kadertekst geformuleerd die de visie van DIATH uitdraagt: 

“Leveren van dynamische en kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij het cliëntgericht werken centraal staat.Binnen de dienst Diath hebben we eveneens de opdracht om bij te leren en te leren experimenteren.” 

Verder werd er gereflecteerd over de uitdagingen in de toekomst. Vragen zoals ‘Welke veranderingen zullen impact hebben op onze organisatie en onze activiteiten?’ werden op tafel gegooid. Er werd volop gebrainstormd over hoe om te gaan met veranderende budgetten, regelgeving, hoe we duurzame samenwerkingen kunnen aangaan, hoe we omgaan met technologische vernieuwingen… Ook de behoeften van de cliënt veranderen. Hoe pakken we dat aan in de toekomst?  

Doorheen de voormiddag bleek dat het uitbouwen van meer expertise en een sterk team de key elementen zijn om onze dienst DIATH verder te doen groeien. Nieuwe samenwerkingen aangaan, zowel intern als extern, maakt deel uit van onze doelstellingen voor de komende jaren.  

In de namiddag stond een thematisch AR stadsspel in Gent op de agenda. AR City Games zijn een combinatie van een thematische speurtocht/stadsspel in Gent met raadsels, verrijkt met allerlei virtuele elementen… 

Het werd een geslaagde dag vol kennisuitwisseling en teambuilding.