We bouwen verder

We (ver)bouwen aan de toekomst! 

Sint-Lodewijk (ver)bouwt vanaf maart 2022 het oude schoolgebouw. Het betreft ingrijpende bouwwerken die gefaseerd over een periode van 3 jaar zullen worden uitgevoerd. Het vormt dan ook een grote uitdaging om gedurende het volledige bouwtraject de campus draaiende te houden. 

De oude schoolgebouwen van de Zusters Van Liefde zullen volledig aangepast, gerenoveerd en vernieuwd worden en voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften en noden van leerlingen met een motorische beperking. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden  met de integrale toegankelijkheid, functionaliteit en alle eisen qua brandveiligheid. Er wordt ook sterk ingezet op duurzaamheid. 

Strategisch beleidsplan 

De bouwwerken kaderen in het strategisch beleidsplan van Sint-Lodewijk en in de verdere ontwikkeling en uitbouw van de werking. Een vast bouwteam bestaande uit het bestuur en directie, stafmedewerker infrastructuur vanuit de Taborgroep, architectenbureau Detoo, ingenieursbureau SDKE, stabiliteitsingenieur Fraeye, is al meer dan 10 jaar bezig met de vernieuwing van de infrastructuur in Sint-Lodewijk. Eerder werd op de campus Kwatrecht een up-to-date internaatsgebouw gerealiseerd en in de wijk Diepenbroek werd een woon-zorggebouw gerealiseerd voor 22 volwassen bewoners. 

Nu zijn de scholen aan de beurt. De realisatie van het schoolproject is complex omdat het zowel een nieuwbouw als verbouwing betreft en de site ook een historische waarde heeft, waarbij een deel door erfgoed als beschermd dorpsgezicht werd erkend.  

Eerste fase verbouwingen 

De eerste fase in het masterplan is de afbraak van de ‘villa’ aan de straatkant en van een deel van de huidige keuken. Daarna wordt een nieuw onthaal gebouwd en komen er heel wat functionele klaslokalen in de ‘villa’. Nog later staan een nieuwe verbindingsgang, een nieuwe eetzaal, kinézaal en een dakterras op de planning. 

11 miljoen euro kostprijs 

De kostprijs van dit ambitieuze project bedraagt in totaal zo’n 11 miljoen euro. Ongeveer 65% hiervan krijgen de scholen van Sint-Lodewijk via overheidssubsidies van AGION terugbetaald. 

“We investeren letterlijk en figuurlijk in de toekomst van Sint-Lodewijk. Door het (ver)bouwen van ons schoolgebouw willen we de referentie blijven in onderwijs, zorg en ondersteuning voor personen met een motorische beperking. We investeren niet enkel in stenen, maar ook in al onze cliënten en medewerkers”, aldus algemeen directeur Ward Van Hoorde. 

“We vinden het belangrijk om iedereen te betrekken in dit verhaal. Onze bestuursleden, onze leerkrachten maar zeker ook onze leerlingen. Want alleen door samen te werken, maken we Sint-Lodewijk toekomstproof en werken ten volle aan inclusie. De geïntegreerde werking blijft een bijzondere meerwaarde voor de leerlingen“, verklaart Koen de Bock, voorzitter Raad van Bestuur vzw Sint-Lodewijk. 

Nieuwe personeelsparking 

Naast de verbouwing van ons hoofdgebouw bouwden in 2022 ook verder aan ‘terrein Hertecant’. Naast het verder bouwen van ons multisportterrein (LINK ARTIKEL) openden we in februari ook een nieuwe personeelsparking. Een honderdtal auto’s van onze medewerkers vonden een plaatsje naast ons multisportterrein. Zo zochten we een oplossing voor de parkeerdrukte rondom campus Kwatrecht.