We leveren kwaliteit

Werkgroep #TeamMediawijs 

De werkgroep #TeamMediawijs ontwikkelde een Mediawijzer voor de cliënten van het MFC, een digitaal testament om kinderen en jongeren wegwijs te helpen in de wereld van de sociale media. Hiermee hebben ze een knappe plaats verdiend bij de top tien laureaten van de Mediawijs Awards.  

Anno 2022 maakt mediaopvoeding een belangrijk onderdeel uit van de algemene opvoeding. Sint-Lodewijk draagt de verantwoordelijkheid een veilige omgeving te waarborgen voor zijn cliënten. Omdat een groot deel van het leven zich steeds meer in de digitale wereld afspeelt, is het belangrijk dit door te trekken naar het online domein. 

Sociale media brengen nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Cliënten moeten reflecteren over hun mediagebruik. Om hier bekwaam in te worden zijn duidelijke afspraken efficiënter dan een totaalverbod. Vandaar de mediawijzers met heldere richtlijnen over sociaal en digitaal mediagebruik waarbij we streven naar een cultuur met afstemming tussen de verschillende eenheden en entiteiten. 

#TeamMediawijs bestaat uit verschillende Sint-Lodewijkmedewerkers uit BuSO, BuBaO en leefgroepbegeleiders. Naast de mediawijzer hebben ze in 2022 verschillende initiatieven georganiseerd om mediawijsheid in de kijker te stellen. Zo hebben ze onder andere de wedstrijd “Wie wordt de #meestmediawijzeleefgroep van Sint-Lodewijk?” georganiseerd. Op deze manier werd op een leuke en interactieve manier het belang van het correct gebruik van (sociale) media uitgedragen.