We leveren kwaliteit

Wij gaan voor Klare Taal 

In mei 2022 zorgde de werkgroep Klare Taal samen met onze communicatiedienst voor een kleine (maar belangrijke) verandering op onze website.  

Sindsdien kan je op onze website (www.sintlodewijk.be) een vertaalknop vinden. Via een keuzemenu kan je onze website in 10 verschillende talen lezen. Zo zorgen we binnen Sint-Lodewijk voor een duidelijke en laagdrempelige communicatie naar anderstalige en/of taalarme cliënten en hun omgeving.  

Verder werkte de werkgroep Klare Taal aan een visietekst, bijscholingen en tips & tricks voor onze medewerkers om via heldere, eenvoudige taal te communiceren zodat we zoveel mogelijk ouders kunnen bereiken.